The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16428
Title: Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність
Authors: Олійник Н.А., Швець О.І.
Keywords: :студенти, молодь, раціональне харчування, здоровий спосіб життя, їжа, режим праці
Date of publication: 2018-06-19 15:08:46
Last changes: 2018-06-19 15:08:46
Year of publication: 2017
Summary: Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке
допомагає підтримувати високий рівень життєдіяльності. Метою статті є аналіз стану раціонального харчування студентів денної форми навчання Вінницького національного аграрного університету, та вплив на працездатність. У статті проаналізовано основні елементи харчування, необхідні для нормального функціонування організму. Особливу увагу приділено необхідності збалансованого та раціонального харчування як основного фізіологічного чинника зміцнення здоров’я молодої людини. З’ясовано, що більша частина
студентської молоді не звертає увагу на калорійність, енергетичну цінність харчового раціону, що призводить до зниження працездатності та поганого самопочуття. Проведене соціологічне опитування зі студентами яке охоплює основні показники раціонального харчування та мікросоціальні сторони функціонування – матеріальну забезпеченість, рівень культури, житлові умови, якість харчування, добовий раціон студентів, сімейні відносини. Встановлено, що для підвищення рівня освіти студентської молоді з питань здорового
харчування розробка навчальної програми дисципліни валеологічного спрямуваня, яка б давала можливість вдосконалити знання та виробити навички.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16428.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології. - 2017. - Вип. 5(99), Т.1. - С. 121-127.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16428.pdf Size : 261853 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska