The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2366
Title: Дослідження процесів формоутворення заготовок при складному навантаженні
Authors: Нахайчук О.В.
Keywords: математична теорія пластичності, складне навантаження, немонотонне деформування, технологічнеа спадковість
Date of publication: 2010-12-09 11:05:09
Last changes: 2010-12-09 11:05:09
Year of publication: 2007
Summary: В роботі представлені комплексні методики дослідження нових технологічних процесів, які характеризуються формоутворенням заготовок в умовах складного навантаження та немонотонного деформування. Показано, що на основі розвитку математичної теорії пластичності та феноменологічної теорії деформуємості є можливим прогнозувати технологічну спадковість заготовок без проведення трудомістких експериментальних досліджень.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2366.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові нотатки (за напрямом "Інженерна механіка")
In the collections : 2007 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Нахайчук Олег Вікторович
File : 2366.pdf Size : 1796396 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska