The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13337
Title: Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети
Authors: Мудрак А.В., Мудрак Г.В.,
Keywords: біорізноманіття, лучні екосистеми, агроландшафти, регіональна екологічна мережа, Поділля
Date of publication: 2015-06-12 16:16:23
Last changes: 2015-06-12 16:16:23
Year of publication: 2015
Summary: Наголошується, що найважливішим аспектом збереження біорізноманіття лук агроландшафтів є формування екологічної мережі,до складу якої вони введені як ключові (буферні і відновлювальні) території. Враховуючи літературні і картографічні дані, результати польових досліджень, надано характеристику лучної рослинності Поділля згідно із загальноприйнятою фітотипологічною класифікацією. Запропоновано комплекс заходів з охорони і раціонального використання лучних фітоценозів у структурі регіональної екомережі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13337.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13337.pdf Size : 323170 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska