The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12989
Title: Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку
Authors: Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords: економічна кібернетика, інноваційна педагогічна система, професійна підготовка, конкурентоспроможність професій, ідентифікація спеціальності
Date of publication: 2016-05-11 14:22:13
Last changes: 2016-05-11 14:22:13
Year of publication: 2016
Summary: В статті розглядаються сучасні вимоги та проблеми в підготовці фахівців за спеціальністю «економічна кібернетика» у вітчизняних вузах та їх конкурентоспроможність на світовому ринку праці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12989.pdf
Publication type: Статті
Publication: Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матеріали Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф., 17 лютого 2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.538-544 – Режим доступу: http://socrates.vsau.org
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12989.pdf Size : 1768486 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska