The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32642
Title: Конструктивні особливості сучасних тракторів іноземного сільськогосподарського виробництва
Authors: Анісімов В.Ф., Єленич А.П.
Keywords: двигун, трактор, тенденції, серія, конструкція.
Date of publication: 2023-03-24 10:48:06
Last changes: 2023-03-24 10:48:06
Year of publication: 2022
Summary: Аналіз стану і тенденцій розвитку сільськогосподарських машин та технічних засобів, що їх обслуговують, свідчить, що відбувається постійний процес створення більш продуктивної і економічної техніки. Це передусім забезпечується за рахунок збільшення одиничної потужності, підвищення робочої і транспортної швидкостей, зниження втрат часу на допоміжні операції, скорочення до мінімуму витрат на технічне обслуговування; забезпечення мінімальної дії на ґрунт і рослини; підвищення надійності і зносостійкості, а також збільшення універсальності і появи спеціальних тракторів для виконання специфічних робіт; розширення виробництва колісних тракторів із чотирма ведучими колесами, ширшого застосування гідравлічних систем, електроніки, автоматики, нових матеріалів, створення комфортабельних умов роботи і легкості управління; забезпечення безпеки праці. Основним типом трактора в найбільш розповсюдженому діапазоні потужностей залишається колісний традиційної компонувальної схеми, удосконалення якого ведеться з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. Йде подальше оновлення тракторів шарнірно-з’єднаної схеми з усіма ведучими колесами однакового розміру, причому провідні виробники експериментують із встановленням гусеничних рушіїв трикутної схеми замість коліс, що значно підвищує їх тягові якості. Характерними рисами тракторів нового покоління є їх універсалізація та блоково-модульна будова. Так, залежно від ринку, на одній моделі європейських тракторів установлюють різні двигуни відомих фірм та уніфіковані трансмісії. Тому на цьому ринку спостерігається тенденція кооперування виробників з метою подальшого підвищення універсальності, надійності, спрощення експлуатації: збільшення інтервалу заміни моторної оливи до 500 год., трансмісійної — до 2000 годин, робочої у гідросистемі — до 1000 годин. Кооперація сприяє також розширенню можливостей конкуренції на ринках різних країн. Нове покоління потужних колісних тракторів класичного та системного компонування забезпечує високу ефективність переважно на технологічних операціях з середніми тяговими зусиллями в комбінованих, ґрунтообробних і посівних агрегатах, які обладнані знаряддями з активними робочими органами, з переднім та заднім ВВП, а також на транспортних роботах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32642.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 5-14. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-1
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32642.pdf Size : 3228157 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska