The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5772
Title: Методи прогнозування основних показників діяльності митних органів
Authors: А. О. Кущ
Keywords: прогноз, методи прогнозування, масштаб прогнозу, причинно-наслідкові моделі, ряди динаміки, екстраполяція, середня ковзна
Date of publication: 2013-03-27 15:46:22
Last changes: 2013-03-27 15:46:22
Year of publication: 2013
Summary: Наведено аналітичний огляд підходів та методів оцінювання перспективних значень показників основної діяльності митних органів. Досліджено питання основних складових та етапів оцінки прогнозів та їх роль в діяльності митної служби.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5772.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2013. Матеріали щорічної регіональної студентської конференції "Митна служба України-запорука економічної та продовольчої безпеки держави" за темою: "Формування концептуальних засад забезпечення митної безпеки та організаційно-економічного механізму / Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 5772.doc Size : 950272 byte Format : Text file doc Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska