The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9919
Title: Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків
Authors: Матієнко О.С.
Keywords: виховання, толерантність, принципи, особистість, підліток.
Date of publication: 2015-12-24 10:48:07
Last changes: 2015-12-24 10:48:07
Year of publication: 2015
Summary: В статті розглянуто смислове навантаження поняття “толерантність”; розкрито зміст та характеристика загальнопедагогічних принципів виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків. Зроблено висновок про те, що необхідно не лише навчити підлітків толерантній поведінці, а сформувати у нього таку якість особистості, як активна толерантність.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9919.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2015. – Вип. 41. – С. 100-104.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9919.pdf Size : 345165 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska