The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2829
Title: Економіко-математичні методи в прийнятті управлінських рішень
Authors: Т. Я. Богомол
Keywords: економіко-математичні моделі, управлінські рішення, менеджмент, мистецтво прийняття рішень
Date of publication: 2011-02-01 15:29:32
Last changes: 2011-02-01 15:29:50
Year of publication: 2011
Summary: У роботі розглядаються найбільш фундаментальні економіко-математичні методи і моделі, що застосовуються керівниками в процесі прийняття управлінських рішень. Актуальність теми дослідження в сучасних економічних умовах обумовлена всезростаючою роллю ефективного менеджменту як мистецтва прийняття рішень в Україні – суверенній європейській державі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2829.pdf
Publication type: Статті
Publication: 1279 Вінниця
In the collections : Сучасні проблеми функціонування та розвитку агропромислового комплексу. Збірник матеріалів міжвузівської студентської науково-практичної конференції/ Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 2829.pdf Size : 157071 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska