The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10407
Title: Застосування нейронних мереж для розпізнавання поточного стану технічних об’єктів
Authors: Яцковський В.І., Яцковська Р.О.
Keywords: системи технічного діагностування, розпізнавання кривих, автоматизація процесів контролю, алгоритм діагностування
Date of publication: 2016-03-17 10:22:00
Last changes: 2016-03-17 10:22:00
Year of publication: 2016
Summary: У наш час застосовується планово-запобіжне обслуговування рухомого
складу, головне завдання якого полягає в попередженні відмов у період роботи і
підтримці надійності рухомого складу на високому рівні протягом тривалого
періоду. Застосування систем технічного діагностування (СТД) дозволить
відмовитися від регламентації робіт через фіксовані періоди експлуатації і
перейти до робіт, обсяг і зміст яких визначається фактичним станом об`єкта
діагностування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10407.pdf
Publication type: Статті
Publication: Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матеріали Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф., 17 лютого 2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – с. 699
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10407.pdf Size : 472869 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska