The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6861
Title: Ефективність підбору чистопородних голштинських бугаїв-плідників до корів української чорно-рябої молочної породи
Authors: Д. М. Кучер
Keywords: українська чорно-ряба молочна порода, підбір, генотип, молочна продуктивність, відтворна здатність
Date of publication: 2013-10-16 16:11:40
Last changes: 2013-10-16 16:11:40
Year of publication: 2013
Summary: Досліджена молочна продуктивність і відтворна здатність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи, які були одержані в результаті підбору чистопородних голштинських бугаїв до маточного поголів’я. Встановлено, що зі збільшенням частки спадковості голштинської породи у матерів корів, у їх дочок спостерігається тенденція до збільшення продуктивності та погіршення відтворної здатності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6861.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2013. Випуск 3(73)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6861.pdf Size : 386298 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska