The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4978
Title: Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ
Authors: О. В. Мазур, В. В. Шерепітко
Keywords: соя, сорт, ознака, продуктивність, варіабельність
Date of publication: 2012-09-21 11:00:02
Last changes: 2013-09-02 14:14:06
Year of publication: 2011
Summary: Показано, що створення адаптованих до вирощування у конкретних екозонах сортів виступає важливою умовою підвищення рівня та стабільності зернової продуктивності сої. Приведено дані аналізу прояву ознак зернової продуктивності виробничих сортів сої Подільська1, Подолянка, Подільська 416 та інших за грунтово-кліматичних умов Вінниччини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4978.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 9(49)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 4978.pdf Size : 219410 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska