The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6256
Title: Системний підхід до формування невиробничих витрат та відображення їх в обліку
Authors: А. Ю. Козаченко
Keywords: невиробничі витрати, бухгалтерський облік
Date of publication: 2013-07-23 12:44:46
Last changes: 2013-09-09 10:25:41
Year of publication: 2012
Summary: В статті досліджено вплив, місце і роль невиробничих витрат у системі бухгалтерського обліку. Виділено вплив невиробничих витрат на формування інформації в управлінському і фінансовому обліку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6256.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2012. Випуск № 3 (69) Том. 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6256.pdf Size : 2563369 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska