The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9613
Title: Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: банківські інформаційні системи, банк, інформаційні технології, системи банківських повідомлень, SWIFT, дистанційне банківське обслуговування, Інтернет-банкінг
Date of publication: 2015-11-30 10:59:56
Last changes: 2015-11-30 10:59:56
Year of publication: 2015
Summary: В статті досліджено можливості сучасних банківських інформаційних систем та перспективи їх розвитку. Простежено етапи становлення і розвитку банківських інформаційних систем в Україні. Розглянуто системи банківських повідомлень, зокрема використання міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT вітчизняними банками. В Україні створена асоціація УкрСВІФТ, яка є формою існування української національної групи членів та користувачів SWIFT.
Досліджено суть, особливості і сучасний стан розвитку Інтернет-банкінгу в Україні як одного з видів дистанційного банківського обслуговування, з розвитком якого у банків з’являються великі можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів – максимально зручний спосіб їх отримання. Охарактеризовано основні можливості Інтернет-банкінгу, переваги і недоліки його використання. Розкрито чинники, що гальмують розвиток Інтернет-банкінгу в Україні.
Розглянуто основні види послуг Інтернет-банкінгу, які надають вітчизняні банки, їх основні можливості.
Обґрунтовано, що впровадження Інтернет-банкінгу є одним з найперспективнішим ринком банківських послуг.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9613.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. – 2015. – № 9. –Режим доступу до журналу : http://www.economy. nayka.com.ua.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9613.pdf Size : 1201085 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska