The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9832
Title: Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах
Authors: Дакалюк Ольга Олександрівна
Keywords: Лексична компетенція, німецька мова, друга іноземна мова
Date of publication: 2015-12-10 10:58:52
Last changes: 2015-12-10 10:58:52
Year of publication: 2015
Summary: Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської у немовному вузі набуває особливої актуальності, й на нашу думку, потребує подальшого дослідження й розробки.
Метою даної статті є виявлення шляхів формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійської у немовному вузі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9832.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. –Серія: Соціально-гуманітарні науки / Гол. ред. Калетнік Г.М. – Вінниця: ВНАУ, 2015. – Вип. 4.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9832.pdf Size : 385252 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska