The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6688
Title: Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності
Authors: О. А. Пікула
Keywords: тривалість тільності, спадковість, дочки, матері, ровесниці, українська чорно-ряба молочна порода
Date of publication: 2013-09-23 15:34:43
Last changes: 2013-09-23 15:34:43
Year of publication: 2010
Summary: Представлений один із шляхів покращення відтворних здатностей корів української чорно-рябої молочної породи за рахунок оцінки дочок та ровесниць за спадковістю тривалості тільності Так, при порівнянні тривалості тільності у матерів, дочок та ровесниць виявлено вірогідний зв"язок, залежно від віку сила зв"язку змінювалась.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6688.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 3(43)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6688.pdf Size : 295713 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska