The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19125
Title: Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом
Authors: Телекало Н.В.
Keywords: горох посівний, обробка насіння, позакореневі підживлення
Date of publication: 2019-01-30 09:20:12
Last changes: 2019-01-30 09:20:12
Year of publication: 2017
Summary: Позитивний баланс азоту відмічено на усіх варіантах досліду, проте найбільша його кількість залишилась не на варіантах із максимальної фіксацією азоту повітря. Максимальні показники фіксації атмосферного азоту (75,9 кг/га) рослинами сорту Царевич отримано на фоні удобрення N45P60K60, застосування одночасної передпосівної обробки насіння Поліміксобактерином і Ризогуміном та триразовим позакореневими підживленнями добривами КОДА. Найбільшу кількість біологічно-фіксованого азоту (35,2 кг/га) залишається на цьому ж варіанті з одним позакореневим підживленням у фазі бутонізації добривом КОДА Фол 7– 21–7. У сорту Улус ці показники становили – 116,2 кг/га та 67,5 кг/га відповідно.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19125.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2017. - Вип. 6. (Т1.). - С. 97-102.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19125.pdf Size : 298182 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska