The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9544
Title: Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах
Authors: Пронько Л.М.
Keywords: інтеграція, інтегровані компанії, інтеграційні процеси,вертикальна інтеграція, диверсифікація, капіталізація....
Date of publication: 2015-11-18 12:06:36
Last changes: 2015-11-18 12:06:36
Year of publication: 2015
Summary: пПроведено дослідження щодо розвитку інтеграційнизх зв`язків за різними рівнями інтегрованості тавпливу на систему виробництва.Зазначено напрями розвитку інтеграції, її переваги та недоліки...
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9544.pdf
Publication type: Статті
Publication: м. Вінниця, НАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9544.pdf Size : 410116 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska