The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18783
Title: Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні
Authors: Прямухіна Н.В.
Keywords: Форсайт, планування, прогнозування, державне управління, регіональне управління, менеджмент
Date of publication: 2018-12-14 11:16:04
Last changes: 2018-12-14 11:16:04
Year of publication: 2015
Summary: Мета статті полягає у висвітленні розвитку методології форсайт і напрямів її застосування у державному та регіональному управлінні. У статті розроблено перспективні напрями використання форсайт-технологій в українській системі державного та регіонального управління. Обґрунтовано, що використання методології прогнозування форсайт для системи державного та регіонального управління є комплексним підходом, який сприятиме формуванню ефективної економічної системи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18783.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2015. - № 3 (72). - С. 16-21.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18783.pdf Size : 948797 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska