The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8345
Title: Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки
Authors: Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь.
Keywords: рівень молока, вимірювальний перетворювач рівню, переносний доїльний апарат, машинне доїння, уровень молока, измерительный преобразователь уровня, переносной доильный аппарат, машинное доение
Date of publication: 2015-03-24 10:21:31
Last changes: 2015-03-24 10:21:31
Year of publication: 2015
Summary: Проведено теоретичне дослідження фотоелектричного перетворювача світлового потоку в напругу на основі пари фотодіод-операційний підсилювач. На його основі запропоновано вимірювальний перетворювач та засіб вимірювання рівню молока і зоотехнічних параметрів для переносного доїльного апарату. Визначено абсолютну методичну похибку вимірювального перетворення
та абсолютну похибку вимірювання рівню. Результати теоретичних досліджень підтверджено експериментальними даними.

Проведено теоретическое исследование фотоэлектрического преобразователя светового потока в напряжение на основе пары фотодиод-операционный усилитель. На его основе предложен измерительный преобразователь и средство измерения уровня молока и зоотехнических параметров для переносного доильного аппарата. Определена абсолютная методическая погрешность измерительного преобразования и абсолютная погрешность измерения уровня. Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальными данными.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8345.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Информационно-управляющие системы, №3/9(69), 2014, С.16-21
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8345.pdf Size : 278407 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska