The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21186
Title: Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля
Authors: Матусяк М. В.
Keywords: лісові насадження, фітоіндикація, екологічні фактори, породний склад, лісові екосистеми
Date of publication: 2019-10-09 14:22:03
Last changes: 2019-10-09 14:22:03
Year of publication: 2015
Summary: Досліджено особливості біотичного різноманіття, зокрема трав`яного покриву у
штучно створених насадженнях Поділля. Встановлено видовий склад трав`яного покриву та його поширення. Досліджено особливості впливу породного складу деревостану на мікрокліматичні та ґрунтово-гідрологічні умови. За типами розвитку трав`яного проективного покриву та формуванням мікрокліматичних і ґрунтово-гідрологічних умов виділено дві групи фітоасоціацій. Зокрема, до І групи увійшли такі асоціації: грабова, грабово-березова, ясенево-модринова. До ІІ групи віднесено асоціації дуба звичайного, дуба червоного, сосни звичайної. Зокрема, в асоціації дуба звичайного, дуба червоного
та сосни звичайної відзначено тенденції до зростання кислотності та дещо вищої забезпеченості азотом. Визначено основні напрямки покращення породної структури та стану лісових насаджень в умовах Поділля.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21186.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.6. - . 165-170.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21186.pdf Size : 256753 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska