The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9023
Title: Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди
Authors: Андрій К., Сергій В.
Keywords: групова ефективність, спортивна команда, психометрична адаптація
Date of publication: 2015-01-15 08:20:45
Last changes: 2015-01-15 08:20:45
Year of publication: 2015
Summary: Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команд»// Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - ІЮ14. - Мг 32 (4). - С 35-40. Мета дослідження - психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди. Методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; психодіагностичне тестування; методи математичної статистики. Результати: в статті наведено психометричну адаптацію опитувальника групової ефективності спортивної команди, яка спрямована на вимір сприйняття спортсменами {групою) власних здібностей організовувати та виконувати заплановані дії. які необхідні для реалізації поставлених командних завдань. Стандартизація опитувальника групової ефективності спортивної команди показала його високий рівень психометричних стандартів (інструментальну та конвергентну валідность, ретестову надійність, консистентність, репрезентативність) і може використовуватись фахівцями для дослідження групової ефективності спортивних команд.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9023.pdf
Publication type: Статті
Publication: Киевский Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту України
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9023.pdf Size : 600778 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska