The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9307
Title: Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика
Authors: Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А.
Keywords: травмування, професійні захворювання, безпека пра¬ці, технічна оснащеність, ефективність виробництва, психофізіологічні фактори, виробнича санітарія, дисципліна виробництва
Date of publication: 2015-09-22 10:15:23
Last changes: 2015-09-22 10:15:23
Year of publication: 2015
Summary: Для оцінки причин нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві слугували матеріали про розподіл кількості постраждалих від певного виду небезпек, пов ’язаних з виробничим процесом. У процесі ви¬конання робіт на тваринницьких підприємствах на працівників можуть впливати небезпечні та шкідливі фактори, які за джерелами походження можуть бути фізичними, хімічними, біологічними та психофізіологічними.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9307.pdf
Publication type: Статті
Publication: Національна академія аграрних наук. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.№80 "Корми і кормовиробництво"
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9307.pdf Size : 655237 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska