The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9839
Title: Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності
Authors: Бурєннікова Н.В.
Keywords: процес; процес функціонування системи; загальний, чистий і масштабний продукти процесу; масштабність, ефективність і результативність процесу; F-імпульси процесу; SEE-аналіз складних систем.
Date of publication: 2015-12-11 11:46:27
Last changes: 2015-12-11 11:46:27
Year of publication: 2015
Summary: В статті на основі відповідного моделювання розглядається
методика використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків
підпроцесів процесу функціонування складних систем. Ці F-імпульси є
елементами авторського SEE-аналізу процесів функціонування складних
систем, котрий являє собою аналіз дієвості (of the force) підпроцесів цих
процесів (як спроможності підпроцесів давати позитивний результат) за
допомогою авторських показників масштабності (of the scale), ефективності
(of the effectiveness), результативності (of the efficiency) зазначених підпроцесів.
Вказану методику реалізовано на прикладі процесів формування валового
доходу двох сільськогосподарських підприємств України. При дослідженні
використано статистичні дані господарської діяльності цих підприємств, а
також авторські моделі результативності та відповідні показники складових
частин результативності будь-якого процесу, котрі розглядалися в
опублікованих авторами раніше роботах. Обґрунтовано, що запропоновану
методику застосування F-імпульсів можна використати для дослідження
складних систем різних типів та ієрархічних рівнів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9839.pdf
Publication type: Статті
Publication: SWorld – 17-29 March 2015 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2015 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2015 Економічні науки – Економіка підприємства
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9839.docx Size : 333005 byte Format : Text file docx Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska