The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21165
Title: Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на ґрунтовий покрив
Authors: Матусяк М. В., Василевський О. Г.
Keywords: лісові асоціації, грунтовий покрив, хімічний склад грунту
Date of publication: 2019-10-07 16:08:16
Last changes: 2019-10-07 16:08:16
Year of publication: 2015
Summary: Метою дослідження було провести аналіз впливу різнопородних фітоценозів на грунтовий покрив в умовах Вінницької області. Об`єктом досліджень були лісові фітоценози ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету. Предметом досліджень є особливості впливу лісових фітоценозів на стан грунтів в умовах Вінницької області. Основним завданням було дослідити особливості формування фітоценозів різного породного складу
та структури. Д ля дослідження використовувалася методика, яка була розроблена Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького. Результатом досліджень є проведений
аналіз морфологічної будови, гранулометричного та хімічного складу грунтів на території ботанічного саду. Також проведено порівняння впливу лісових фітоценозів різного породного складу на грунтовий покрив. Виявлено залежність
щодо стану грунтів від стану та продуктивності лісового фітоценозу. Також виявлено, що під листяними фітоценозами в грунтах формується більше гумусу та біогенних елементів ніж під хвойними. Ключові слова : лісові асоціації, грунтовий покрив, хімічний склад грунту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21165.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник УНУС. - 2015. - № 2. - С. 83-85.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21165.pdf Size : 119707 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska