The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8338
Title: Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга
Authors: Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь, Ю.Є.Блохін
Keywords: первинний вимірювальний перетворювач, фотоелектричний перетворювач, перетворення площа-напруга, фотоприймач, первичный измерительный преобразователь, фотоэлектрический преобразователь, преобразование площадь-напряжение, фотоприемник
Date of publication: 2015-03-20 10:52:39
Last changes: 2015-03-20 10:52:39
Year of publication: 2015
Summary: У статті наведені результати проведених теоретичних досліджень фотоелектричного вимірювального перетворення площа-напруга, отримано основні математичні співвідношення, які його описують, визначено абсолютну методичну похибку вимірювального перетворення. Також запропоновано та розглянуто первинні вимірювальні перетворювачі рівню рідини та кута повороту, які реалізовані на основі фотоелектричного вимірювального перетворення площа-напруга.

В статье изложены результаты проведенных теоретических исследований фотоэлектрического измерительного преобразования площадь-напряжение, получены основные математические соотношения, которые его описывают, определена абсолютная методическая погрешность измерительного преобразования. Также предложены и рассмотрены первичные измерительные преобразователи уровня жидкости и угла поворота, которые реализованы на основе фотоэлектрического измерительного преобразования площадь-напряжение.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8338.pdf
Publication type: Статті
Publication: Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1(27), 2014, С.139-145
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8338.pdf Size : 452123 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska