The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16571
Title: Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності
Authors: Чудак Л.А.
Keywords: модифікований ланцюг цінності, центри відповідальності, контроль кормовиробництва, опортунізм
Date of publication: 2018-06-23 11:45:27
Last changes: 2018-06-23 11:45:27
Year of publication: 2015
Summary: Існуючі функціональні можливості внутрішньогосподарського контролю вказують на недосконалість, і в деякій мірі, застарілість використовуваних методик контролю та визначають потребу в їх удосконаленні. Метою статті є обґрунтування методики внутрішньогосподарського контролю у кормовиробництві. Як вважає автор, вирішення проблеми розробки ефективної методики контролю з врахуванням значної залежності господарських процесів від «людського фактора», можливе на основі поєднання двох концепцій: центрів відповідальності та ланцюга цінності. Розроблено та детально охарактеризовано алгоритм здійснення внутрішньогосподарського контролю кормовиробництва, який побудований на взаємопов’язаних консеквентних центрах модифікованого ланцюга цінності (постачання, дослідження і розробка, виробництво, зберігання, розподіл). Алгоритм включає порядок і послідовність контрольних дій, направлених на оперативне виявлення зон підвищеного ризику, розподіл ризиків за процесами та визначення причинно-наслідкових зв’язків між ними, а також попередження опортуністичної поведінки виконавців на кожній стадії процесу
кормовиробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16571.pdf
Publication type: Статті
Publication: Облік і фінанси. - 2015. - № 3 (69). - С. 136-141.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16571.pdf Size : 310548 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska