The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3550
Title: Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів
Authors: С. Є. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна [та ін.]
Keywords: реактор, анаеробна обробка відходів
Date of publication: 2011-09-16 11:24:30
Last changes: 2011-09-16 11:24:45
Year of publication: 2011
Summary: Розглянуто проблему термічної та біотехнологічної стабілізації в реакторах біогазової установки. Запропоновано методику оптимізації параметрів системи термостабілізації реактора фермерських
біогазових установок невеликої потужності та наведено приклад її застосування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3550.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2011. Випуск № 7/ Серія: Технічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3550.pdf Size : 599347 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska