The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19464
Title: Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання
Authors: Мудрак Г.В., Мудрак О.В.
Keywords: біорізноманіття, агроландшафт, збереження, відтворення, охорона, регіон
Date of publication: 2019-02-08 09:39:00
Last changes: 2019-02-08 09:39:00
Year of publication: 2016
Summary: На основі комплексу екологічних, фінансово-економічних і організаційних
підходів запропоновано созологічні аспекти менеджменту сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області, згідно директив ЄС.Запропоновані созологічні заходи дозволять зберегти і відтворити БР агросфери регіону. Для цього необхідно розробити і запровадити правові норми економічного стимулювання землевласників і землекористувачів щодо збереження й відтворення БР агросфери, розвиток біоземлеробства, ведення екологічно збалансованої сільськогосподарської діяльності. Це потребує внесення відповідних змін і доповнень до Земельного, Водного і Лісового кодексів, деяких законів України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, обласних програм, рішень сесій обласної ради, спрямованих на вдосконалення фінансово-економічного, організаційного, адміністративного, управлінського механізму, пов’язаного з оптимізацією площ сільськогосподарських угідь, охороною і відтворенням природних ландшафтів, збереженням БР, створенням нових і розширенням функціонуючих заповідних об’єктів, вдосконаленням схеми та підтримкою реалізації регіональної екологічної мережі агросфери Вінниччини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19464.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2016. - № 4. - С. 199-211.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19464.pdf Size : 1077652 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska