The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3542
Title: Біосинтетичні матеріали із технічних олій в контекст і екобезпечних технологій одержання і використання
Authors: К. В. Бондаренко, С. В. Бойченко, В. І. Кириченко
Keywords: біосинтетичні матеріали, технічна олій, екобезпечні технології
Date of publication: 2011-09-15 16:16:46
Last changes: 2011-09-15 16:16:46
Year of publication: 2011
Summary: Розглядаються концептуальні підходи до вирішення проблеми переробки технічних олій (ТО) в проміжні і цільові біосинтетичні продукти і матеріали із визначеними властивостями для різних галузей і зокрема для
галузі мастильних матеріалів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3542.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2011. Випуск № 7/ Серія: Технічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3542.pdf Size : 794636 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska