The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6282
Title: Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві
Authors: В. І. Янчук, О. В. Кипаренко
Keywords: виробничі запаси, бухгалтерський облік, план рахунків, облікова політика, сільськогосподарські підприємства
Date of publication: 2013-07-25 10:33:01
Last changes: 2013-09-09 11:26:11
Year of publication: 2012
Summary: В статті досліджено проблеми ведення обліку виробничих запасів на підприємствах України, представлено шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів. Досліджено шляхи адаптації фінансової звітності підприємств України міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і звітності. Досліджено світові тенденції розвитку бухгалтерського обліку, здійснено аналіз останніх законодавчих нововведень щодо реформування державного бухгалтерського обліку в Україні, сформульовано практичні рекомендації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6282.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2012. Випуск № 3 (69) Том. 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6282.pdf Size : 2571173 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska