The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9878
Title: Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах
Authors: Гаврилюк Н.М.
Keywords: принцип активності, лексичні одиниці
Date of publication: 2015-12-16 12:12:31
Last changes: 2015-12-16 12:12:31
Year of publication: 2015
Summary: Описано методи і прийоми навчання лексиці на заняттях з іноземної мови
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9878.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 41 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С.240-244.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9878.pdf Size : 438114 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska