The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10677
Title: Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку
Authors: Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords: економічна кібернетика, професійна підготовка, освіта, спеціальність, ідентифікація спеціальності, вища школа
Date of publication: 2016-05-23 10:22:52
Last changes: 2016-05-23 10:22:52
Year of publication: 2016
Summary: У статті розглядаються сучасні вимоги та проблеми в підготовці фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» у вітчизняних вузах та тенденції розвитку спеціальності в контексті ЄПВО
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10677.pdf
Publication type: Статті
Publication: Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матеріали Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф., 17 лютого 2016 року. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – 700 с. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfi
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10677.pdf Size : 388958 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska