The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5129
Title: Організація самостійної роботи студентів-аграріїв у процесі кредитно-модульного вивчення іноземної мови
Authors: Н. П. Гальчак
Keywords: самостійна робота, планування, організація, мотивація, контроль
Date of publication: 2012-10-02 13:53:50
Last changes: 2012-10-02 13:53:50
Year of publication: 2012
Summary: У статті розглядається теоретичне обґрунтування організації самостійної роботи студентів як однієї з основних форм навчання за умов Болонського процесу, а також чотири основних її компоненти: планування, організація, мотивація та контроль. Лише правильно організована самостійна робота надає змогу успішно вирішити низку важливих завдань: зміцнювати знання, удосконалювати уміння та навички, передбачені державною програмою, розвивати пізнавальні здібності студентів-аграріїв.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5129.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : Наукові записки регіональної міжвузівської конференції/ Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 5129.doc Size : 1293312 byte Format : Text file doc Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska