The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10072
Title: Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів
Authors: Ціхановська В.М.
Keywords: молочне виробництво, євроінтеграція, органічне молочне виробництво, якість, безпека молочної продукції, лібералізація молочного ринку.
Date of publication: 2015-12-03 10:29:02
Last changes: 2015-12-03 10:29:02
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглянуто глобалізаційні процеси світової економіки, які впливають на темпи розвитку молочного виробництва, проаналізовано кон`юнктурну ситуацію на ринку молока України; узагальнено зарубіжний досвід виробництва органічної та якісної молочної продукції. Сформульовано необхідність єдиного підходу та єдиної системи в питаннях контролю якості та безпеки харчових продуктів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10072.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - Випуск 14. Частина 4. - Херсон, 2015. - С. 20-23.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10072.pdf Size : 14326352 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska