The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13221
Title: Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору
Authors: Коломієць Т. В.
Keywords: інтелектуальний капітал, інноваційний розвиток, аграрна інноваційна система, аграрні наукові дослідження, аграрна наука
Date of publication: 2017-06-08 15:02:49
Last changes: 2017-06-08 15:02:49
Year of publication: 2017
Summary: Анотація. У статті розкрито питання необхідності формування та накопичення інтелектуального капіталу в межах функціонування аграрних суб’єктів господарювання. Визначено, що формування інтелектуальних ресурсів та їх капіталізація тісно зв’язані з інноваційними процесами. Підкреслено важливість реформування сучасної системи аграрної освіти та науки для продукування актуальних наукових досліджень та розробок, норма віддачі яких (згідно з міжнародними дослідженнями) є доволі високою. Запропоновано створення аграрної інноваційної системи як сукупності інститутів аграрної сфери, які перебуваючи у зв’язку і взаємодії,

генерують та розповсюджують знання та технологій і забезпечують їх перетворення в інноваційні ресурси, необхідні для агропідприємств, держави та суспільства. Розроблено загальний алгоритм функціонування такої системи у сучасних умовах господарювання керуючись принципами рівного доступу агровиробників до розробок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13221.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка АПК. - 2016. - № 11. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_11_17
In the collections : 2017р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13221.pdf Size : 679122 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska