The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6627
Title: Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням
Authors: І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський
Keywords: аероінерційне збурення, двомасові системи
Date of publication: 2013-08-29 11:37:01
Last changes: 2013-08-29 11:37:28
Year of publication: 2012
Summary: Підтверджено роботоздатність експериментального зразка вібраційної машини з аероінерційним збуренням, побудованої за тримасовою схемою. Зняті часові та спектральні характеристики амплітуд коливань мас практично повністю узгоджуються з теоретичними залежностями. Встановлено, що класичні двомасові системи непридатні до використання в вібраційних машинах з аероінерційним збуренням.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6627.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2012. № 4/ Вібрації в техніці та технологіях/ Збірники (загальні)/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6627.pdf Size : 7323145 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska