The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9907
Title: Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: особистісний тип спілкування; іншомовна компетенція; інноваційний шлях, комунікативність, психологічна готовність
Date of publication: 2015-12-21 12:36:50
Last changes: 2015-12-21 12:36:50
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглядаються інноваційні можливості особистісного типу спілкування як передумови ефективного оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією. Доведено, що особистісний тип спілкування є максимально спрямованим на міжособистісну взаємодію викладача і студента, створює оптимальні умови для творчого зростання особистості та її самореалізації. Діалогічність особистісного спілкування визначає його учасників як рівноправних партнерів у контексті гуманізації освітнього процесу, що сприяє усуненню психологічних бар’єрів і перешкод вільного іншомовного говоріння. Визначено, що особистісний тип педагогічного спілкування є фактором розвитку мобільності, адаптативних та комунікативних здібностей студентів як невід’ємних професійних компонентів сучасного фахівця
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9907.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Вип. 41 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 413-416
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9907.pdf Size : 327452 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska