The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9934
Title: Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві
Authors: Материнська О.А., Базюк С.А.
Keywords: основні засоби, аналіз основних засобів, ефективність використання основних засобів.
Date of publication: 2015-11-12 12:25:33
Last changes: 2015-11-12 12:25:33
Year of publication: 2015
Summary: У статті проведено аналіз та визначено вплив факторів на ефективність використання
основних засобів на підприємстві. Також увага приділяється удосконаленню системи показників
оцінки основних засобів з метою здійснення об‘єктивного і комплексного аналізу технічного
оновлення виробництва. Питання ефективності використання дуже важливе, тому що визначає
життєдіяльність підприємства, тому в даній статті ми будемо виявляти проблеми та робити висновки.
Для проведення нашого дослідження відобразили, що найбільшою частиною коштів є
матеріально-технічна база будь-якої галузі або підприємства. На основі підвищення ефективності
їх використання зростає економічний потенціал і виробничі потужності галузі, підвищення
технічного рівня виробництва. Це, в свою чергу, збільшує швидкість виробництва, кардинально
сприяє поліпшенню розширеного відтворення і правильного формування з найбільш важливих
пропорціях управління.
Будь-яке збільшення фіксованих активів розглядається як фактор, який знижує
прибутковість активів, однак, в контексті науково-технічного прогресу, зростання основних фондів,
особливо його активної частини природне явище, тому, керівництво повинно прагнути до
ефективного використання ,
Вирішення проблеми підвищення ефективності основних фондів є одним з головних цілей
виробничої діяльності підприємств, результат яких залежить від їх фінансового стану та
конкурентоспроможності. Підвищення ефективності основних фондів є одним з головних факторів,
які можуть забезпечити майбутнє ефективне функціонування підприємства в цілому.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9934.pdf
Publication type: Статті
Publication: м.Вінниця ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9934.pdf Size : 2661480 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska