The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6675
Title: Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів
Authors: Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук [та ін.]
Keywords: згодування алуніту, каоліну
Date of publication: 2013-09-20 12:45:26
Last changes: 2013-09-20 12:45:26
Year of publication: 2010
Summary: Подано мікроскопічну будову нирок свиней при згодовуванні алуніту та каоліну. Гістоархітектоніка нирок свиней дослідних груп відносно контрольної істотно не відрізняється. Разом з тим, у нирках свиней, в раціон яких додавали алунітові борошно, відмічається достовірне (Р<0,05) зменшення кількості ниркових тілець, відносно контролю. Встановлені відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджуваних органів свідчать про те, що природні алюмосилікати (алуніт та каолін) не мають негативного впливу на організм свиней.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6675.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 3(43)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6675.pdf Size : 291704 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska