The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16776
Title: Енергетичний моніторинг олійного виробництва
Authors: Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О.
Keywords: Олійне виробництво, енергетичний аудит, енергоефективність, інноваційні проекти
Date of publication: 2018-07-11 13:51:34
Last changes: 2018-07-11 13:51:34
Year of publication: 2017
Summary: Розглянуто олійне виробництво за ієрархічною технологічною схемою за рівнями: «підприємство – цехи – технологічні лінії – обладнання». Методами енергетичного аудиту визначено щомісячні показники потужності виробництва, витрати теплової та електричної енергії, витрати питної та технічної води. Визначено питомі витрати ресурсів, проведено їх порівняння із регламентом. За даними аудиту визначено теплові баланси та побудовано карту втрат теплоти. Запропоновано комплекс енергоефективних проектів та низку інноваційних проектів, які спроможні суттєво удосконалити олійні технології.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16776.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові праці Одеської нац. акад. харчових технологій. - 2017. - Т. 81, Вип. 1. - С. 39-44.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16776.pdf Size : 2856557 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska