The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2804
Title: Демографічна ситуація та зайнятість населення регіону
Authors: Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська
Keywords: демографія, кадровий потенціал, зайнятість населення, сільськогосподарські території
Date of publication: 2011-01-27 16:00:10
Last changes: 2011-01-27 16:00:10
Year of publication: 2011
Summary: У статті розглянуті демографічні проблеми формування кадрового потенціалу аграрних підприємств, питання розробки концепції політики зайнятості населення в сільськогосподарських районах, запропоновано модель щодо покращення зайнятості населення та розвитку сільськогосподарських територій.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2804.pdf
Publication type: Статті
Publication:
In the collections : 2010. Випуск № 6/ Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні/ Збірники (загальні)/ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 2804.pdf Size : 175919 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska