The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9198
Title: Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: Фразеологічні одиниці фразеологізми, книжні фразеологізми, усталені звороти, офіційно-діловий стиль, професійна культура, мовлення менеджерів, культура мовлення, фразеологічні норми, мовна підготовка студентів
Date of publication: 2015-06-25 08:52:05
Last changes: 2015-06-25 08:52:05
Year of publication: 2015
Summary: У статті досліджено особливості функціонування фразеологізмів у офіційно-діловому стилі української мови та в професійному мовленні сучасних менеджерів. Проаналізовано роль стилістично нейтральних фразеологічних одиниць, що характеризуються міжстильовим уживанням як в усному, так і в текстах ділових паперів, що є невіддільною складовою успішного професійного зростання менеджерів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9198.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. - Вінниця : ТОВ "фірма "Планер", 2014. - Вип. 20. - 331 с. - С. 58- 62.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9198.pdf Size : 378661 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska