The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16345
Title: Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом
Authors: Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р.
Keywords:
Date of publication: 2018-06-15 14:38:51
Last changes: 2018-06-15 14:38:51
Year of publication: 2015
Summary: Запропонована модель підвищення ефективності функціонування вібропресової машини з гідроімпульсним приводом. Для підвищення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу використані методи діагностування. Технічне діагностування забезпечує своєчасне інформування споживачів обладнання щодо їх технічного стану, можливість появи відмов, оперативний
пошук та усунення відмов. Успішне проведення технічного діагностування можливе в разі застосування комплексу взаємно погоджених правил, методів, алгоритмів і засобів необхідних для визначення технічного стану об’єкта за
участі відповідних виконавців.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16345.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. - 2015. - № 2 (78). - С. 75-79.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16345.pdf Size : 544476 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska