The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9213
Title: Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект
Authors: Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф.
Keywords: інституції, інститути, сталість, стимулювання, село, сільські території, розвиток, соціум, ефективність
Date of publication: 2015-04-25 09:02:13
Last changes: 2015-04-25 09:02:13
Year of publication: 2015
Summary: Розкрито теоретико-методичні положення інституційних засад і економічних детермінант стимулювання сталого розвитку сільських територій як сукупності наукового обгрунтуваних позицій і формувань категорійно-понятійного апарату концепції сталості сільськогосподарських систем за інституційним підходом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9213.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць Чернівецького університету. Науковий вісник.: Економіка. Випуск 730-731. 2015р.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9213.pdf Size : 7486321 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska