The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10434
Title: Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності
Authors: В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк
Keywords: сушарка, вібрація, константа, критерії подібності.
Date of publication: 2015-11-29 09:31:03
Last changes: 2015-11-29 09:31:03
Year of publication: 2015
Summary: У статті були використані основні положення теорії подібності для тепломасообмінних процесів, динаміки руху віброзрідженого шару сипкої продукції, методи теплофізичного експерименту. Складене критеріапьне рівняння в узагальнених змінних прогресу сушіння насіння соняшнику дозволяє більш точно врахувати вібраційні ефекти при реалізації тепломасообмінних процесів, зокрема збільшення поверхні тетомасообміну, зменшення коефіцієнта внутрішнього тертя та відповідно сухої в’язкості технологічного середовища. Останні чинники створюють сприятливі умови для потенційного зменшення енерговитрат при транспортуванні та тепловій обробці сипкої продукції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10434.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові праці ОНАХТ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10434.pdf Size : 18112158 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska