The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6277
Title: Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні
Authors: В. А. Фостолович
Keywords: сільське господарство, підприємство, економічна ефективність, регіональний сільськогосподарський кластер, система екологічного менеджменту
Date of publication: 2013-07-25 10:07:45
Last changes: 2013-09-09 11:21:00
Year of publication: 2012
Summary: Необхідною ланкою для функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку є створення високоефективних регіональних сільськогосподарських кластерів, як об’єднань підприємств, що тісно співпрацюватимуть із науковими установами та органами місцевої влади, з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіону.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6277.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2012. Випуск № 3 (69) Том. 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6277.pdf Size : 2578107 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska