The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1824
Title: Про педагогічний такт
Authors: О. С. Матієнко
Keywords: педагогічний такт
Date of publication: 2010-10-04 12:17:18
Last changes: 2010-10-04 12:17:18
Year of publication: 2010
Summary: Педагогічний такт (із латинської – доторкання) належить до найскладніших понять педагогіки і визначається, як: особливість педагога.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1824.pdf
Publication type: Статті
Publication: 1 Винница
In the collections : 2009. Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства: матеріали наук.-техн. конф./ Конференції/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 1824.pdf Size : 134938 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska