The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9894
Title: Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр.
Authors: Яхно К.Г.
Keywords: Ринок аграрної продукції, розвиток сіль- ського господарства, фермерське господарство, сільськогос- подарське товариство.
Date of publication: 2015-12-21 08:10:29
Last changes: 2015-12-21 08:10:29
Year of publication: 2015
Summary: Статтю присвячено проблемі стану ринків аграрної продукції України за період 1990–2014 рр. Охарактеризовано єдиний підхід до вивчення ринків аграрної продукції. Виявлено основних регіональних учасників ринків аграрної продукції. Подано єдиний аналітичний підхід до виявлення потенціальних партнерів ринку аграрної продукції.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9894.pdf
Publication type: Статті
Publication: м. Миколаїв, МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9894.pdf Size : 1063763 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska