The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10230
Title: Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств
Authors: Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В.
Keywords: інтелектуальний капітал, аграрна наука, аграрне підприємництво
Date of publication: 2015-11-22 13:03:34
Last changes: 2015-11-22 13:03:34
Year of publication: 2015
Summary: Необхідним атрибутом динамічного розвитку й ефективного виробництва для підприємств аграрної сфери є оптимальна
організація виробництва, функціонування якої забезпечують висококваліфіковані фахівці, які володіють фундаментальними зна-
ннями та навичками у сфері економіки, організації та управлінні виробництвом, фінансів і маркетингу. У сучасних агроеконо-
мічних системах, які засновані на інноваційному типові розвитку, вирішальну роль відіграє інтелектуальний капітал як основа
формування конкурентоспроможності даних систем. Встановлено, що на процеси формування та накопичення інтелектуального
капіталу в аграрній сфері впливає конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва. Сформовано страте-
гію управління інтелектуальним капіталом аграрної сфери.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10230.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 10230.pdf Size : 12053089 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska