The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6676
Title: Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажі з додаванням біоконсерванту «Біоконт»
Authors: В. М. Костенко
Keywords: сінаж, молодняк великої рогатої худоби, біоконсервант, годівля, поживність, приріст живої маси
Date of publication: 2013-09-20 12:49:55
Last changes: 2013-09-20 12:49:55
Year of publication: 2010
Summary: Наведені дані дослідження хімічного складу та поживності сінажу, законсервованого біоконсервантом «Біоконт» та його вплив на ріст та прирости живої маси молодняку великої рогатої худоби.
Встановлено, що консервація сінажу із конюшини та райграсу біоконсервантом «Біоконт» сприяє підвищенню його поживності на 0,02 корм.од. та вмісту обмінної енергії на 0,15 МДж, а згодовування сінажу дослідній групі з додаванням консерванту «Біоконт», сприяло збільшенню приростів живої маси на 5,4%.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6676.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 3(43)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6676.pdf Size : 311632 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska